آخرین مسابقات پرسش و پاسخ

نفرات برتر

مسابقات پرسش و پاسخ
۱ میر مهدی موسوی اصل ۶۰
۲ علیرضا گلی ۵۷
۳ محمدرضا بخت آفرید ۴۲
۴ ام البنين حداد ۲۱
۵ علی رضایی ۱۸
۱ میر مهدی موسوی اصل ۶۰
۲ علیرضا گلی ۵۷
۳ محمدرضا بخت آفرید ۴۲
۴ ام البنين حداد ۲۱
۵ علی رضایی ۱۸
معرف های برتر
۱ علی زرکش ۱۱ دعوت
۲ سعید اسداللهی کوثرریزپور ۲ دعوت
۳ کیوان شفیعی غازانی ۲ دعوت
۴ خشایار قهری صارمی ۱ دعوت
۵ ابراهیم کلانتری ۱ دعوت
۱ علی زرکش ۳۳ دعوت
۲ خشایار قهری صارمی ۱۲ دعوت
۳ سعید اسداللهی کوثرریزپور ۱۱ دعوت
۴ محمود ردانی پور ۵ دعوت
۵ حمید کاوه ۴ دعوت