توجــه: مسابقات این بخش تمـامـاٌ رایــگان بوده و در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

جهت شرکت در مسابقات به هـیـچ عنوان هیچگـونه وجه مـالی رد و بـدل نمی شود.
# نفرات برتر هفته امتیاز
# نفرات برتر ماه امتیاز
پنجشنبه ۰۶ آبان ساعت ۱۴:۴۵
گسترش فولاد
تراکتورسازی
ماشین‌سازی‌تبریز
پیکان
پنجشنبه ۰۶ آبان ساعت ۱۶:۴۰
سایپا
سپاهان
پنجشنبه ۰۶ آبان ساعت ۱۶:۴۵
صبای قم
پدیده
پنجشنبه ۰۶ آبان ساعت ۱۸:۰۰
فولاد
استقلال
جمعه ۰۷ آبان ساعت ۱۵:۰۰
سیاه جامگان
نفت تهران
جمعه ۰۷ آبان ساعت ۱۶:۴۰
پرسپولیس
صنعت نفت آبادان
جمعه ۰۷ آبان ساعت ۱۶:۴۵
ذوب آهن
استقلال خوزستان
پنجشنبه ۰۴ آذر ساعت ۱۵:۰۰
نفت تهران
سایپا
پنجشنبه ۰۴ آذر ساعت ۱۵:۱۵
پیکان
پرسپولیس
پنجشنبه ۰۴ آذر ساعت ۱۶:۳۰
سپاهان
فولاد
پنجشنبه ۰۴ آذر ساعت ۱۷:۴۵
استقلال خوزستان
سیاه جامگان
جمعه ۰۵ آذر ساعت ۱۴:۳۰
پدیده
ماشین‌سازی‌تبریز
تراکتورسازی
صبای قم
جمعه ۰۵ آذر ساعت ۱۶:۱۵
صنعت نفت آبادان
ذوب آهن
جمعه ۰۵ آذر ساعت ۱۶:۲۰
استقلال
گسترش فولاد
پنجشنبه ۱۱ آذر ساعت ۱۴:۱۵
گسترش فولاد
سپاهان
پنجشنبه ۱۱ آذر ساعت ۱۵:۰۰
سایپا
استقلال خوزستان
پنجشنبه ۱۱ آذر ساعت ۱۶:۲۰
صبای قم
استقلال
پنجشنبه ۱۱ آذر ساعت ۱۶:۴۰
فولاد
نفت تهران
جمعه ۱۲ آذر ساعت ۱۴:۳۰
سیاه جامگان
صنعت نفت آبادان
جمعه ۱۲ آذر ساعت ۱۵:۱۵
تراکتورسازی
پدیده
جمعه ۱۲ آذر ساعت ۱۵:۳۰
ذوب آهن
پیکان
جمعه ۱۲ آذر ساعت ۱۷:۱۵
پرسپولیس
ماشین‌سازی‌تبریز
پنجشنبه ۱۸ آذر ساعت ۱۴:۰۰
ماشین‌سازی‌تبریز
ذوب آهن
پنجشنبه ۱۸ آذر ساعت ۱۵:۰۰
نفت تهران
گسترش فولاد
پنجشنبه ۱۸ آذر ساعت ۱۵:۳۰
صنعت نفت آبادان
سایپا
یکشنبه ۱۹ دی ساعت ۱۴:۰۰
ماشین‌سازی‌تبریز
سایپا
چهارشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
ماشین‌سازی‌تبریز
استقلال
پنجشنبه ۱۴ بهمن ساعت ۱۵:۰۰
سایپا
فولاد
پیکان
سپاهان
پنجشنبه ۱۴ بهمن ساعت ۱۵:۳۰
استقلال خوزستان
پدیده
پنجشنبه ۱۴ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
ذوب آهن
صبای قم
جمعه ۱۵ بهمن ساعت ۱۵:۰۰
سیاه جامگان
گسترش فولاد
جمعه ۱۵ بهمن ساعت ۱۷:۱۵
صنعت نفت آبادان
نفت تهران
یکشنبه ۱۷ بهمن ساعت ۱۵:۰۰
پرسپولیس
تراکتورسازی
یکشنبه ۱۷ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
پرسپولیس
تراکتورسازی
پنجشنبه ۲۱ بهمن ساعت ۱۴:۳۰
پدیده
فولاد
پنجشنبه ۲۱ بهمن ساعت ۱۵:۰۰
صبای قم
سیاه جامگان
گسترش فولاد
سایپا
پنجشنبه ۲۱ بهمن ساعت ۱۵:۳۰
استقلال خوزستان
صنعت نفت آبادان
نفت تهران
پیکان
پنجشنبه ۲۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰
سپاهان
ماشین‌سازی‌تبریز
شنبه ۲۳ بهمن ساعت ۱۸:۳۰
تراکتورسازی
ذوب آهن
یکشنبه ۲۴ بهمن ساعت ۱۵:۰۰
استقلال
پرسپولیس
سه شنبه ۲۶ بهمن ساعت ۱۵:۳۰
پیکان
استقلال خوزستان
پنجشنبه ۲۸ بهمن ساعت ۱۵:۰۰
فولاد
گسترش فولاد
ذوب آهن
استقلال
پنجشنبه ۲۸ بهمن ساعت ۱۷:۱۰
پرسپولیس
سپاهان
جمعه ۲۹ بهمن ساعت ۱۴:۳۰
سیاه جامگان
تراکتورسازی
جمعه ۲۹ بهمن ساعت ۱۵:۰۰
سایپا
صبای قم
جمعه ۲۹ بهمن ساعت ۱۶:۰۰
صنعت نفت آبادان
پدیده
جمعه ۲۹ بهمن ساعت ۱۶:۳۰
ماشین‌سازی‌تبریز
نفت تهران
جمعه ۰۶ اسفند ساعت ۱۴:۳۰
سیاه جامگان
تراکتورسازی
جمعه ۱۳ اسفند ساعت ۱۵:۰۰
پدیده
گسترش فولاد
جمعه ۱۳ اسفند ساعت ۱۶:۰۰
صبای قم
فولاد
جمعه ۱۳ اسفند ساعت ۱۶:۳۰
صنعت نفت آبادان
پیکان
جمعه ۱۳ اسفند ساعت ۱۷:۴۵
تراکتورسازی
سایپا
شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۱۶:۰۰
استقلال خوزستان
ماشین‌سازی‌تبریز
شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۱۷:۲۵
استقلال
سیاه جامگان
یکشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۶:۰۰
سپاهان
ذوب آهن
یکشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۷:۲۵
نفت تهران
پرسپولیس
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
سایپا
استقلال
پنجشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۵:۳۰
ماشین‌سازی‌تبریز
صنعت نفت آبادان
پنجشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
ذوب آهن
نفت تهران
پرسپولیس
استقلال خوزستان
جمعه ۲۰ اسفند ساعت ۱۴:۳۰
گسترش فولاد
صبای قم
جمعه ۲۰ اسفند ساعت ۱۵:۰۰
سیاه جامگان
سپاهان
جمعه ۲۰ اسفند ساعت ۱۶:۰۰
پیکان
پدیده
جمعه ۲۰ اسفند ساعت ۱۶:۳۰
فولاد
تراکتورسازی
جمعه ۱۱ فروردین ساعت ۱۵:۰۰
استقلال خوزستان
ذوب آهن
جمعه ۱۱ فروردین ساعت ۱۷:۰۰
پیکان
ماشین‌سازی‌تبریز
نفت تهران
سیاه جامگان
پدیده
صبای قم
شنبه ۱۲ فروردین ساعت ۱۶:۳۰
صنعت نفت آبادان
پرسپولیس
شنبه ۱۲ فروردین ساعت ۱۷:۰۰
سپاهان
سایپا
شنبه ۱۲ فروردین ساعت ۱۸:۵۰
استقلال
فولاد
شنبه ۱۲ فروردین ساعت ۱۹:۱۵
تراکتورسازی
گسترش فولاد
چهارشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۱۶:۰۰
سیاه جامگان
استقلال خوزستان
چهارشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۱۸:۵۰
پرسپولیس
پیکان
پنجشنبه ۱۷ فروردین ساعت ۱۷:۳۰
گسترش فولاد
استقلال
پنجشنبه ۱۷ فروردین ساعت ۱۷:۴۵
ذوب آهن
صنعت نفت آبادان
جمعه ۱۸ فروردین ساعت ۱۷:۰۰
ماشین‌سازی‌تبریز
پدیده
جمعه ۱۸ فروردین ساعت ۱۷:۱۵
صبای قم
تراکتورسازی
جمعه ۱۸ فروردین ساعت ۱۷:۳۰
سایپا
نفت تهران
جمعه ۱۸ فروردین ساعت ۱۹:۰۰
فولاد
سپاهان
صبای قم
تراکتورسازی
جمعه ۲۵ فروردین ساعت ۱۷:۰۰
پدیده
تراکتورسازی
جمعه ۲۵ فروردین ساعت ۱۸:۰۰
صنعت نفت آبادان
سیاه جامگان
نفت تهران
فولاد
جمعه ۲۵ فروردین ساعت ۱۹:۰۰
سپاهان
گسترش فولاد
شنبه ۲۶ فروردین ساعت ۱۷:۰۰
ماشین‌سازی‌تبریز
پرسپولیس
شنبه ۲۶ فروردین ساعت ۱۷:۳۰
پیکان
ذوب آهن
شنبه ۲۶ فروردین ساعت ۱۹:۰۰
استقلال
صبای قم
شنبه ۲۶ فروردین ساعت ۱۹:۱۰
استقلال خوزستان
سایپا
چهارشنبه ۳۰ فروردین ساعت ۱۹:۰۵
پرسپولیس
پدیده
پنجشنبه ۳۱ فروردین ساعت ۱۷:۴۵
صبای قم
سپاهان
فولاد
استقلال خوزستان
گسترش فولاد
نفت تهران
سیاه جامگان
پیکان
سایپا
صنعت نفت آبادان
ذوب آهن
ماشین‌سازی‌تبریز
تراکتورسازی
استقلال
شنبه ۰۹ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰
پدیده
استقلال
نفت تهران
صبای قم
پرسپولیس
ذوب آهن
استقلال خوزستان
گسترش فولاد
سپاهان
تراکتورسازی
ماشین‌سازی‌تبریز
سیاه جامگان
صنعت نفت آبادان
فولاد
پیکان
سایپا
پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰
صبای قم
استقلال خوزستان
استقلال
سپاهان
سیاه جامگان
پرسپولیس
فولاد
پیکان
تراکتورسازی
نفت تهران
سایپا
ماشین‌سازی‌تبریز
ذوب آهن
پدیده
گسترش فولاد
صنعت نفت آبادان
پنجشنبه ۰۵ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
استقلال خوزستان
تراکتورسازی
پرسپولیس
فولاد
جمعه ۰۶ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
سپاهان
سایپا
جمعه ۰۶ مرداد ساعت ۲۰:۴۵
پیکان
پدیده
سه شنبه ۳۱ مرداد ساعت ۲۰:۱۵
سایپا
تراکتورسازی
سه شنبه ۳۱ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
صنعت نفت آبادان
ذوب آهن
پنجشنبه ۰۲ شهریور ساعت ۲۰:۱۵
پیکان
فولاد
جمعه ۰۳ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
گسترش فولاد
پرسپولیس
شنبه ۰۱ آبان ساعت ۱۵:۰۰
بورنموث
تاتنهام
شنبه ۰۱ آبان ساعت ۱۷:۳۰
وستهام
ساندرلند
سوانسی
واتفورد
لسترسیتی
کریستال پالاس
هال سیتی
استوک‌ سیتی
برنلی
اورتون
آرسنال
میدلزبورو
شنبه ۰۱ آبان ساعت ۲۰:۰۰
لیورپول
وست برومویچ
یکشنبه ۰۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰
منچسترسیتی
ساوتهمپتون
یکشنبه ۰۲ آبان ساعت ۱۸:۳۰
چلسی
منچستر یونایتد
شنبه ۰۸ آبان ساعت ۱۵:۰۰
ساندرلند
آرسنال
شنبه ۰۸ آبان ساعت ۱۷:۳۰
وست برومویچ
منچسترسیتی
واتفورد
هال سیتی
تاتنهام
لسترسیتی
میدلزبورو
بورنموث
منچستر یونایتد
برنلی
شنبه ۰۸ آبان ساعت ۲۰:۰۰
کریستال پالاس
لیورپول
یکشنبه ۰۹ آبان ساعت ۱۷:۰۰
اورتون
وستهام
یکشنبه ۰۹ آبان ساعت ۱۹:۳۰
ساوتهمپتون
چلسی
دوشنبه ۱۰ آبان ساعت ۲۳:۳۰
استوک‌ سیتی
سوانسی
شنبه ۱۵ آبان ساعت ۱۸:۳۰
وستهام
استوک‌ سیتی
منچسترسیتی
میدلزبورو
برنلی
کریستال پالاس
بورنموث
ساندرلند
شنبه ۱۵ آبان ساعت ۲۱:۰۰
چلسی
اورتون
یکشنبه ۱۶ آبان ساعت ۱۵:۳۰
آرسنال
تاتنهام
یکشنبه ۱۶ آبان ساعت ۱۷:۴۵
لیورپول
واتفورد
هال سیتی
ساوتهمپتون
یکشنبه ۱۶ آبان ساعت ۱۸:۳۰
سوانسی
منچستر یونایتد
یکشنبه ۱۶ آبان ساعت ۲۰:۰۰
لسترسیتی
وست برومویچ
شنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰
منچستر یونایتد
آرسنال
شنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۶:۰۰
منچسترسیتی
چلسی
شنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۸:۳۰
کریستال پالاس
ساوتهمپتون
وست برومویچ
واتفورد
تاتنهام
سوانسی
ساندرلند
لسترسیتی
استوک‌ سیتی
برنلی
شنبه ۱۳ آذر ساعت ۲۱:۰۰
وستهام
آرسنال
یکشنبه ۱۴ آذر ساعت ۱۷:۰۰
بورنموث
لیورپول
یکشنبه ۱۴ آذر ساعت ۱۹:۳۰
اورتون
منچستر یونایتد
دوشنبه ۱۵ آذر ساعت ۲۳:۳۰
میدلزبورو
هال سیتی
شنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۶:۰۰
واتفورد
اورتون
شنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۸:۳۰
سوانسی
ساندرلند
آرسنال
استوک‌ سیتی
برنلی
بورنموث
هال سیتی
کریستال پالاس
شنبه ۲۰ آذر ساعت ۲۱:۰۰
لسترسیتی
منچسترسیتی
یکشنبه ۲۱ آذر ساعت ۱۵:۳۰
چلسی
وست برومویچ
یکشنبه ۲۱ آذر ساعت ۱۷:۴۵
منچستر یونایتد
تاتنهام
ساوتهمپتون
میدلزبورو
یکشنبه ۲۱ آذر ساعت ۲۰:۰۰
لیورپول
وستهام
سه شنبه ۲۳ آذر ساعت ۲۳:۱۵
بورنموث
لسترسیتی
اورتون
آرسنال
چهارشنبه ۲۴ آذر ساعت ۲۳:۱۵
وستهام
برنلی
ساندرلند
چلسی
میدلزبورو
لیورپول
چهارشنبه ۲۴ آذر ساعت ۲۳:۳۰
وست برومویچ
سوانسی
تاتنهام
هال سیتی
استوک‌ سیتی
ساوتهمپتون
منچسترسیتی
واتفورد
کریستال پالاس
منچستر یونایتد
شنبه ۲۵ دی ساعت ۱۶:۰۰
تاتنهام
وست برومویچ
شنبه ۲۵ دی ساعت ۱۸:۳۰
برنلی
ساوتهمپتون
هال سیتی
بورنموث
ساندرلند
استوک‌ سیتی
واتفورد
میدلزبورو
وستهام
کریستال پالاس
سوانسی
آرسنال
شنبه ۲۵ دی ساعت ۲۱:۰۰
لسترسیتی
چلسی
یکشنبه ۲۶ دی ساعت ۱۷:۰۰
اورتون
منچسترسیتی
یکشنبه ۲۶ دی ساعت ۱۹:۳۰
منچستر یونایتد
لیورپول
شنبه ۰۲ بهمن ساعت ۱۶:۰۰
لیورپول
سوانسی
شنبه ۰۲ بهمن ساعت ۱۸:۳۰
بورنموث
واتفورد
کریستال پالاس
اورتون
میدلزبورو
وستهام
استوک‌ سیتی
منچستر یونایتد
وست برومویچ
ساندرلند
شنبه ۰۲ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
منچسترسیتی
تاتنهام
یکشنبه ۰۳ بهمن ساعت ۱۵:۳۰
ساوتهمپتون
لسترسیتی
یکشنبه ۰۳ بهمن ساعت ۱۷:۴۵
آرسنال
برنلی
یکشنبه ۰۳ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
چلسی
هال سیتی
سه شنبه ۱۲ بهمن ساعت ۲۳:۱۵
بورنموث
کریستال پالاس
آرسنال
واتفورد
برنلی
لسترسیتی
میدلزبورو
وست برومویچ
ساندرلند
تاتنهام
سوانسی
ساوتهمپتون
سه شنبه ۱۲ بهمن ساعت ۲۳:۳۰
لیورپول
چلسی
چهارشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۲۳:۱۵
وستهام
منچسترسیتی
چهارشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۲۳:۳۰
منچستر یونایتد
هال سیتی
استوک‌ سیتی
اورتون
شنبه ۱۶ بهمن ساعت ۱۶:۰۰
چلسی
آرسنال
شنبه ۱۶ بهمن ساعت ۱۸:۳۰
کریستال پالاس
ساندرلند
اورتون
بورنموث
هال سیتی
لیورپول
ساوتهمپتون
وستهام
واتفورد
برنلی
وست برومویچ
استوک‌ سیتی
شنبه ۱۶ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
تاتنهام
میدلزبورو
یکشنبه ۱۷ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
منچسترسیتی
سوانسی
یکشنبه ۱۷ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
لسترسیتی
منچستر یونایتد
شنبه ۲۳ بهمن ساعت ۱۶:۰۰
آرسنال
هال سیتی
شنبه ۲۳ بهمن ساعت ۱۸:۳۰
منچستر یونایتد
واتفورد
میدلزبورو
اورتون
استوک‌ سیتی
کریستال پالاس
ساندرلند
ساوتهمپتون
وستهام
وست برومویچ
شنبه ۲۳ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
لیورپول
تاتنهام
یکشنبه ۲۴ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
برنلی
چلسی
یکشنبه ۲۴ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
سوانسی
لسترسیتی
دوشنبه ۲۵ بهمن ساعت ۲۳:۳۰
بورنموث
منچسترسیتی
شنبه ۰۷ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
کریستال پالاس
میدلزبورو
اورتون
ساندرلند
هال سیتی
برنلی
ساوتهمپتون
آرسنال
وست برومویچ
بورنموث
چلسی
سوانسی
شنبه ۰۷ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
واتفورد
وستهام
یکشنبه ۰۸ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
تاتنهام
استوک‌ سیتی
یکشنبه ۰۸ اسفند ساعت ۱۷:۴۵
منچسترسیتی
منچستر یونایتد
دوشنبه ۰۹ اسفند ساعت ۲۳:۳۰
لسترسیتی
لیورپول
شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۱۶:۰۰
منچستر یونایتد
بورنموث
شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
لسترسیتی
هال سیتی
استوک‌ سیتی
میدلزبورو
واتفورد
ساوتهمپتون
وست برومویچ
کریستال پالاس
سوانسی
برنلی
شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
لیورپول
آرسنال
یکشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
تاتنهام
اورتون
یکشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
ساندرلند
منچسترسیتی
دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۳:۳۰
وستهام
چلسی
چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۲۳:۳۰
منچسترسیتی
استوک‌ سیتی
شنبه ۲۱ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
بورنموث
وستهام
کریستال پالاس
تاتنهام
اورتون
وست برومویچ
میدلزبورو
ساندرلند
هال سیتی
سوانسی
شنبه ۲۱ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
آرسنال
لسترسیتی
یکشنبه ۲۲ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
ساوتهمپتون
منچستر یونایتد
یکشنبه ۲۲ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
لیورپول
برنلی
دوشنبه ۲۳ اسفند ساعت ۲۳:۳۰
چلسی
واتفورد
شنبه ۲۸ اسفند ساعت ۱۶:۰۰
وست برومویچ
آرسنال
شنبه ۲۸ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
کریستال پالاس
واتفورد
اورتون
هال سیتی
استوک‌ سیتی
چلسی
ساندرلند
برنلی
وستهام
لسترسیتی
شنبه ۲۸ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
بورنموث
سوانسی
یکشنبه ۲۹ اسفند ساعت ۱۵:۳۰
میدلزبورو
منچستر یونایتد
یکشنبه ۲۹ اسفند ساعت ۱۷:۴۵
تاتنهام
ساوتهمپتون
یکشنبه ۲۹ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
منچسترسیتی
لیورپول
شنبه ۱۲ فروردین ساعت ۱۶:۰۰
لیورپول
اورتون
شنبه ۱۲ فروردین ساعت ۱۸:۳۰
برنلی
تاتنهام
چلسی
کریستال پالاس
هال سیتی
وستهام
لسترسیتی
استوک‌ سیتی
منچستر یونایتد
وست برومویچ
واتفورد
ساندرلند
شنبه ۱۲ فروردین ساعت ۲۱:۰۰
ساوتهمپتون
بورنموث
یکشنبه ۱۳ فروردین ساعت ۱۷:۰۰
سوانسی
میدلزبورو
یکشنبه ۱۳ فروردین ساعت ۱۹:۳۰
آرسنال
منچسترسیتی
سه شنبه ۱۵ فروردین ساعت ۲۳:۱۵
برنلی
استوک‌ سیتی
لسترسیتی
ساندرلند
واتفورد
وست برومویچ
سه شنبه ۱۵ فروردین ساعت ۲۳:۳۰
منچستر یونایتد
اورتون
چهارشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۲۳:۱۵
آرسنال
وستهام
هال سیتی
میدلزبورو
ساوتهمپتون
کریستال پالاس
سوانسی
تاتنهام
چهارشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۲۳:۳۰
چلسی
منچسترسیتی
لیورپول
بورنموث
شنبه ۱۹ فروردین ساعت ۱۶:۰۰
تاتنهام
واتفورد
شنبه ۱۹ فروردین ساعت ۱۸:۳۰
منچسترسیتی
هال سیتی
میدلزبورو
برنلی
استوک‌ سیتی
لیورپول
وست برومویچ
ساوتهمپتون
وستهام
سوانسی
شنبه ۱۹ فروردین ساعت ۲۱:۰۰
بورنموث
چلسی
یکشنبه ۲۰ فروردین ساعت ۱۷:۰۰
ساندرلند
منچستر یونایتد
یکشنبه ۲۰ فروردین ساعت ۱۹:۳۰
اورتون
لسترسیتی
دوشنبه ۲۱ فروردین ساعت ۲۳:۳۰
کریستال پالاس
آرسنال
شنبه ۲۶ فروردین ساعت ۱۶:۰۰
تاتنهام
بورنموث
شنبه ۲۶ فروردین ساعت ۱۸:۳۰
کریستال پالاس
لسترسیتی
اورتون
برنلی
استوک‌ سیتی
هال سیتی
ساندرلند
وستهام
واتفورد
سوانسی
شنبه ۲۶ فروردین ساعت ۲۱:۰۰
ساوتهمپتون
منچسترسیتی
یکشنبه ۲۷ فروردین ساعت ۱۷:۰۰
وست برومویچ
لیورپول
یکشنبه ۲۷ فروردین ساعت ۱۹:۳۰
منچستر یونایتد
چلسی
دوشنبه ۲۸ فروردین ساعت ۲۳:۳۰
میدلزبورو
آرسنال
شنبه ۰۲ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰
بورنموث
میدلزبورو
هال سیتی
واتفورد
وستهام
اورتون
سوانسی
استوک‌ سیتی
یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ساعت ۱۷:۴۵
برنلی
منچستر یونایتد
یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ساعت ۲۰:۰۰
لیورپول
کریستال پالاس
سه شنبه ۰۵ اردیبهشت ساعت ۲۳:۱۵
چلسی
ساوتهمپتون
چهارشنبه ۰۶ اردیبهشت ساعت ۲۳:۱۵
آرسنال
لسترسیتی
میدلزبورو
ساندرلند
چهارشنبه ۰۶ اردیبهشت ساعت ۲۳:۳۰
کریستال پالاس
تاتنهام
پنجشنبه ۰۷ اردیبهشت ساعت ۲۳:۳۰
منچسترسیتی
منچستر یونایتد
شنبه ۰۹ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰
ساوتهمپتون
هال سیتی
استوک‌ سیتی
وستهام
ساندرلند
بورنموث
وست برومویچ
لسترسیتی
شنبه ۰۹ اردیبهشت ساعت ۲۱:۰۰
کریستال پالاس
برنلی
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۵:۳۰
منچستر یونایتد
سوانسی
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۷:۳۵
اورتون
چلسی
میدلزبورو
منچسترسیتی
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۲۰:۰۰
تاتنهام
آرسنال
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۲۳:۳۰
واتفورد
لیورپول
جمعه ۱۵ اردیبهشت ساعت ۲۳:۳۰
وستهام
تاتنهام
شنبه ۱۶ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰
منچسترسیتی
کریستال پالاس
شنبه ۱۶ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰
بورنموث
استوک‌ سیتی
برنلی
وست برومویچ
هال سیتی
ساندرلند
لسترسیتی
واتفورد
شنبه ۱۶ اردیبهشت ساعت ۲۱:۰۰
سوانسی
اورتون
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰
لیورپول
ساوتهمپتون
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۰