راهنمای شرکت در مسابقه
# نفرات برتر هفته امتیاز
۱ میر مهدی موسوی اصل ۶۰
۲ علیرضا گلی ۵۷
۳ محمدرضا بخت آفرید ۴۲
۴ ام البنين حداد ۲۱
۵ علی رضایی ۱۸
۶ س جعفری ۱۸
۷ بهنام لرد ۱۵
۸ مائده جزینی ۱۲
# نفرات برتر ماه امتیاز
۱ میر مهدی موسوی اصل ۶۰
۲ علیرضا گلی ۵۷
۳ محمدرضا بخت آفرید ۴۲
۴ ام البنين حداد ۲۱
۵ علی رضایی ۱۸
۶ س جعفری ۱۸
۷ بهنام لرد ۱۵
۸ مائده جزینی ۱۲
اطلاعات مسابقه
مسابقه شماره ۴۴
موضوع : اطلاعات عمومی
نوع مسابقه : چهار گزینه ای
تعداد سوال : ۱۰ سوال
امتیاز هر سوال : ۳ امتیاز
مدت زمان: ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه
ورودی : ۰ بن

لطفاٌ قبل از شروع مسابقه از مطلوب بودن کیفیت اتصال اینترنت خود مطمئن شوید
در صورت قطع اینترنت شما در حین انجام مسابقه هیچ مسئولیتی شامل حال وب سایت بَـرندگی نمی باشد

بارگذاری مجدد صفحه(Refresh) درحین انجام مسابقه چه بصورت سهواً یا عمداً ممنوع می باشد و در صورت انجام این عمل مسابقه به پایان رسیده و امتیاز شرکت کننده صفر در نظر گرفته می شود و کابر دیگر حق شرکت در مسابقه را نخواهد داشت.

مسابقه شماره ۴۴