آرشیو خبرهای برندگی

غیر فعال شدن موقت سایت

۰۱ خرداد ۱۳۹۵
به دلیل تغییر در سیستم مسابقات سایت تا اطلاع ثانوی غیر فعال می باشد

اعلام بَـرندگان هفته آخر اردیبهشت

۰۱ خرداد ۱۳۹۵
بَـرندگان مسابقات هفته آخر اردیبهشت مشخص شدند.

برگزار نشدن مسابقات پرسش و پاسخ

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
به دلیل اعمال یکسری تغییرات در ساختار مسابقات پرسش و پاسخ، این مسابقات موقتا برگزار نخواهد شد.

اعلام بَـرندگان هفته سوم اردیبهشت

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
با اتمام مسابقات هفته سوم اردیبهشت بَـرندگان این هفته مشخص شدند

اعلام بَـرندگان هفته دوم اردیبهشت

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
با اتمام مسابقات هفته دوم اردیبهشت بَـرندگان این هفته مشخص شدند